"The Switch"

2010-03-08 !!!! GIGANTISCHE GROVE FOUT !!!!GIGANTISCHE GROVE FOUT !!


Uden - Maandag 08 Maart 2010 - Vanavond dacht ik een heerlijk potje te gaan darten in café Monty Python te Uden waar elke 2 weken een ranking wordt gehouden.
Twee weken voor vandaag was ik daar voor het eerst geweest en dat was mij goed bevallen.
Toen ik de weg niet kon vinden in het donker heeft de cafébaas (Egbert de Groot) mij opgehaald en heeft mij naar zijn zaak gebracht.
Vandaag was ik met de fiets en zag eigenlijk de bui al hangen daar ik nog steeds niet wist waar ik precies moest rijden.
Voor de zekerheid probeerde ik maar vast te bellen naar het café omdat ik niet zeker was of het halve uur ruimte dat ik had voldoende was.
Ondanks alle pogingen kreeg ik enkele malen de cafébaas aan de telefoon terwijl ik na het eerste gesprek hem juist wilde mijden omdat hij een vrije dag had.
Vanuit WWA de Boerderij werd gepoogd het telefoonnummer te vinden dat twee weken eerder werd getoond als het nummer dat kon worden gebruikt buiten het café en de cafébaas om zodat die last niet zou ontstaan.
Ondanks dat alles kreeg ik ook een tweede keer de cafébaas aan de lijn.
Omdat er geen enkele ondersteuning mogelijk was sloegen de stoppen eruit en uitte ik me met ongewenste woorden als "klantvriendelijkheid !!" op een nog veel minder gewenste toon.
Na drie kwartier door Uden gezwalkt te hebben en een bril armer te zijn geworden in het donker (terugvinden was geen optie gezien mijn gezichtsveldbeperkingen) had ik me al 3 keer tot rust gedwongen maar bij binnenkomst van het café Monty Python bleken deze drie pogingen niet voldoende.
Tegen degene die achter de laptop zat uitte ik meteen wat er dwars zat, op een flinke toon die niet te accepteren is.
Een van de ergste uitingen was die naar de cafébaas, onder andere "die gore rot baas", ondanks dat het er al uit was, en dus veel te laat, toch weer geprobeerd de zaak tot rust te brengen, alles dichtgegooid en rust proberen te vinden.
Jacqueline, de barkeeper, gaf een laatste waarschuwing waarop ik probeerde met nog meer force de rust terug te laten terug keren.
Na een kwartier voelde ik dat het ergste voorbij was en zocht een gelegenheid om eerst met Jacqueline te praten om de schade naar haar toe te herstellen voor zover als dat nog kon.
Op de vraag van een van de organisatoren of ik die avond nog mee zou spelen zei ik eerst met Jacqueline te willen spreken alvorens ik ook maar welke zet zou doen.
Na excuses aangeboden te hebben en de rust redelijk was wedergekeerd durfde ik het wel aan met de ranking mee te doen.
Tijdens de ranking stuurde ik ook een SMS naar de cafébaas omdat ik dat het minste vond dat ik doen kon na deze grove fouten.
Sommige jongens die ook meededen aan de ranking merkten wel dat ik niet zo reageerden als twee weken ervoor en ik zei dat daar ook geen enkele reden toe was.
Toen enkelen probeerden te zeggen dat ik trots moest zijn op wat ik had bereikt vertelde ik hen dat zij niet hadden meegekregen wat er feitelijk was gebeurd en dat hun pogingen onterecht waren.
Sommigen heb ik gezegd dat als je de fout in gaat dat je dan ook de vruchten ervan moet oogsten, een deel van die vruchten bestaat uit de lessen die je moet leren uit de gemaakte fouten.
Een ander deel daarvan is het versterken van de defensie tegen dergelijke negatieve onterechte daden.
Zeker als mensen met goede bedoelingen hulp bieden is het niet terecht twee weken later uit te vallen op de manier zoals dat vandaag is gegaan.
Dat mogen er misschien wel goede redenen zijn om te reageren met je gevoel, dan is en blijft het géén reden om anderen schade toe te brengen en helemaal niet op de manier zoals in deze ervaring.
Gelukkig heeft de cafébaas laten zien dat hij de groep darters en andere bezoekers van zijn café wil beschermen tegen dergelijke negatieve ongehoorde zaken door een uitsluiting uit te spreken uit zijn café.
Deelname aan de MP-ranking is dan ook niet meer mogelijk.
Deze terechte op beginselen gebaseerde beslissing kan en wil ik alleen maar respecteren, accepteren en ondersteunen.
Bij WWA de Boerderij waaraan ik verbonden ben zal deze ervaring worden aangekaart en besproken zodat ondersteuning in de toekomst mogelijk is.
Aan zowel mijn kant als de tegenpartij is er natuurlijk wel het een en ander te leren.
Voor mij blijft open staan het tegengaan van negatief reageren en agitatie.
Deze ervaring met de Monty Python kan wellicht als waarschuwing gebruikt worden naar nieuwe te bezoeken dart toernooien.
Op basis daarvan kunnen organisatoren en cafébazen dan beslissen of zij toch tot toelating willen besluiten.
Extra voorbereiding van de reis naar het dart toernooi toe is geen overbodige luxe gebleken.
Ook het kunnen bereiken van iemand die kan helpen op het moment nét voor het dart toernooi is geen overbodige luxe gebleken.
Waar voor mij nog meer ruimte op de te maken reis goed zou zijn, waar voor mij extra middelen om rust te forceren goed zouden zijn, kan voor de organisatie van een dart toernooi bereikbaarheid tot aan de start van het toernooi een aanrader zijn.
Mensen die helaas vastlopen op tijdvretende factoren als het moeilijk de weg vinden in het donker, hebben een goede steun aan iemand die hen kan helpen in rust het dart toernooi te bereiken.
Vooral met slechte gezichtsvelden en problemen met de centrale coherentie (ASC) kunnen heel snel irritaties ontstaan die soms kunnen escaleren.
 

 

TERUG NAAR HUIS (HOME)

 

 

LAATSTE UPDATE : MAANDAG 15 MAART 2010